Przepisy kulinarne

łatwe i sprawdzone przepisy kulinarne

Zioła

Były wszechobecne w życiu człowieka od zarania jego wspólnoty z przyrodą. Przez całe tysiąclecia stosowano zioła w medycynie, dietetyce, kosmetyce. W ostatnim wieku, po gwałtownym rozwoju chemioterapii, która ograniczyła zasięg stosowania leków naturalnych, obecnie następuje prawdziwa „ziołowa rewolucja”. Zioła wróciły do łask i są ciągłym przedmiotem wszechstronnych badań naukowych na całym świecie. U nas różne rośliny cieszą się także coraz większym zainteresowaniem nie tylko badaczy i lekarzy, ale również coraz szerszego kręgu nas, często laików. Należy sobie jednak zdać sprawę z tego, że zioła nie są lekarstwami na wszelkie dolegliwości, że leczenie nimi powinno być kuracją wspomagającą zalecenia lekarza i prowadzoną pod jego kontrolą. Powszechna opinią, że zioła są nieszkodliwe, jest nieszłuszna. Niektóre bowiem działają bardzo silnie, niektóre są toksycznej inne — na skutek niewłaściwego używania — mogą spowodować wręcz szkody dla organizmu.
Dlatego też, zioła trzeba nie tylko znać, ale również posiadać wiedzę o ich właściwościach, sposobach przyrządzania i stosowania oraz o tym, jak je zbierać i przechowywać. Chcąc ułatwić naszym Czytelnikom te zadania podajemy zatem informacje o niektórych wybranych ziołach (w tym i tych rzadziej spotykanych).
Przypominamy jednak, tym którzy chcą zioła zbierać, że ich zbieranie, tak jak i grzybów, powinno odbywać się z zachowaniem wszelkiej ostrożności, a ponadto — kultury współżycia z przyrodą, która polega m.in. na ochronie środowiska! I jeszcze jedna uwaga: zioła należy zbierać z dala od szos i zabudowań, w głębi, a nie na skraju lasu. Daje to większą gwarancję, że rośliny nie będą zanieczyszczone.

Ten dział to internetowy zielnik – zbiór ziół, ich opisy oraz sposoby przygotowania naparów o właściwościach leczniczych – będziemy podawać informacje na temat ich zbierania, zdjęcia i szczegółowe opisy.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.